Voorgestelde verbeteringen

De tekst van de Federale Constitutie is een ontwerp. We hebben ons geconcentreerd op een zo compact mogelijke Constitutie. In tien artikelen beschrijven wij: a) verticale scheiding van bevoegdheden (Kompetenz Katalog), b) horizontale scheiding van bevoegdheden (trias politica), c) checks and balances (evenwicht tussen die machten als ze elkaar nodig hebben), d) dualisme (parlement en president hebben een eigen democratisch mandaat), e) grondrechten, f) de federatie is van de burgers, g) wederzijdse rechten en plichten tussen staten en tussen het federale gezag en staten. Verder niets. Dat is voldoende gebleken om 50 staten in Amerika bijeen te krijgen en bijeen te houden. Wie durft te beweren dat dit niet toepasbaar zou zijn voor Europa kletst maar wat. De Verenigde Staten van Amerika en andere grote federaties bewijzen al decennialang het tegendeel.

Echter, het is een ontwerp, dus die tien artikelen kunnen natuurlijk altijd verbeterd worden. Door u, de lezer. Wij nodigen u uit om voorstellen tot inhoudelijke verbetering in te dienen. Maar opgelet: wij houden vast aan tien artikelen. Er komt dus geen elfde of twaalfde bij. Als u verbeteringen aandraagt moet u de ruimte zoeken binnen de tien bestaande artikelen. Natuurlijk zijn ook verbeteringen van de woorden en zinnen van harte welkom. Ga ervan uit dat wij, Leo Klinkers en Herbert Tombeur, voldoende kennis hebben om te begrijpen wanneer een voorgestelde verbetering inderdaad een verbetering is.

Wij plaatsen de Nederlandstalige voorstellen op de Nederlandse website. En de Engelstalige zowel op de Nederlandse als de Engelse. Hoe we later suggesties in andere talen op de website plaatsen weten we nog niet. Als we een voldoende aantal voorstellen tot verbetering hebben zullen wij een nieuw ontwerp Federale Constitutie maken. 

Voorstel Jakub Jermar, 29 mei 2013
Having studied the Papers and the reasoning for choosing Eurozone as the basis for the Federation, I still think that this is unnecessarily exclusive. Why not simply use "European Union" instead of "Eurozone" in the wording of the preamble? This would be analogous to the US Constitution and the Swiss constitution from 1874, where they also used the name of the then existing confederations. In both of these cases, was this meant to leverage the possible existing identifications and attachments of the people with what the people already had and knew? Both of these federations for some reason retained the official names of the old confederations. Back to the original remark, European Union is also the official formal name, whereas Eurozone is rather informal.