Informatie over de auteurs

Leo-KlinkersLeo Klinkers (1943) studeerde in 1968 af aan de juridische faculteit te Utrecht. Na enkele jaren gewerkt te hebben bij een gemeente heeft hij van 1971 tot 1983 het onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde verzorgd aan diezelfde juridische faculteit. Hij is in 1974 gepromoveerd op het proefschrift Openbaarheid van Bestuur. In de periode 1971-1983 heeft hij een methode voor resultaatgericht en uitvoerbaar beleid en regelgeving ontwikkeld. Deze methodologie is vastgelegd in een aantal boeken en artikelen. In 1983 heeft hij de universiteit verlaten om een zelfstandig en politiek onafhankelijk bestuurskundig en juridisch adviesbureau op te richten. Vanaf dat moment heeft hij zijn methodologie in de praktijk van het openbaar bestuur toegepast in Nederland, België, Portugal, Indonesië, Thailand, Aruba en Suriname. Zie voor meer informatie over achtergrond, publicaties en projecten: www.kppc.nl.

 

herbertHerbert Tombeur (1949) studeerde in 1972 af aan de rechtsfaculteit van de Universiteit te Leuven. Hij werd in 1998 ‘master in European politics, cultures & societies’ aan de Universiteit te Brussel met de scriptie ‘Living apart together – the Belgian intergovernmental cooperation in the domains of environment and economy’ (gepubl. in: ‘Public Policy and Federalism’, ed. D. Braun, Ashgate, 2000). Na drie jaren gewerkt te hebben bij een verzekeringsbedrijf, was hij van 1977 tot 1983 in dienst van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, eerst in de Directie Adel & Heraldiek, daarna in de Juridische Dienst als adviseur nationaal en internationaal publiekrecht. In 1983 verliet hij dit federale ministerie voor de Vlaamse Overheid. Daarin was hij tot 1993 werkzaam als juridisch adviseur en raadsman bij rechtsgedingen, vooral op het vlak van het staatsrecht en het bestuursrecht. Begin 1994 stapte hij over naar het nieuwe departement voor het Vlaamse buitenlandbeleid, waarin hij tot maart 2013 werkte als beleidsmatig en juridisch adviseur en als intrafederale en internationale onderhandelaar. Nu is hij werkzaam als zelfstandig consultant op bestuurskundig en juridisch gebied. Sinds 1989 publiceert hij bijdragen in politieke en juridische vakbladen, met als meest recente onderwerpen federalisme, de Belgische federatie, Belgisch staatsrecht, de Europese Unie en buitenlands beleid. Sinds 1996 is hij referaathouder en leider van workshops over dezelfde onderwerpen in opdracht van vormingsinstituten in België en Nederland. Zie voor meer informatie: www.tombeurcounsel.eu.

 

Fernand-JadoulGastauteur Fernand Jadoul (1944) studeerde pedagogiek en rechten. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij de Gemeente Maastricht en vanaf eind 1974 tot eind 2009 bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de laatste vijftien jaar als directeur Public Affairs. Als zodanig was hij eindverantwoordelijk voor alle contacten met bestuurlijke en politieke circuits in Den Haag en met name ook op het Europese speelveld in Brussel. Hij was enkele jaren voorzitter van het Comité Naar een nieuwe Benelux. Sinds 2006 is hij honorair consul van het Groothertogdom Luxemburg te Maastricht. Daarnaast bekleedt hij een aantal enkele bestuurlijke functies, waaronder Voorzitter van de Externe Commissie Cultuur van de provincie Limburg. Zie voor meer informatie: www.consul.lux-fjadoul.nl.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn