Comments by Mr. Arjen van der Burg

Heren, een geslaagd stuk. Voor mij is art 1 het belangrijkste omdat daarin het verschil met de huidige EU goed wordt uitgelegd en zo een basis wordt gelegd om de onvrede met "superstaat EU" kan worden beantwoord. De talen kwestie heeft U adequaat behandeld (in de toelichting). Ga zo door. 

 

Translation: "Gentlemen, a master piece. For me article 1 is the most important, because it explains well the difference with the actual EU and it gives ground to respond to the unease with the 'EU Super State'. You handled the language question in a appropriate way. Carry on!"

 

 

Jakub JermarJakub's Universal Blog
Hitting the European nail on its head

Ralf GrahnBlog by Ralf Grahn
Several articles about the European Federalist Paper by Ralf Grahn

leo-klinkers-2Interview Leo Klinkers in BASIS

Bestuurskundige Leo Klinkers heeft een oneigentijdse mening.