Federalisme, het concept, en Federaties, de praktijk

De vraag ‘welk soort federaal model’ voor Europa verwijst naar een werkbare en werkende federatie. Dit is de tweede kwestie die moet worden aangepakt. De eerst te beslechten kwestie is of federalisme als dusdanig een aanvaardbaar organisatiemodel is voor de Europese burgers. Beide kwesties, het federalisme aanvaarden en een federatie opbouwen, moeten afzonderlijk behandeld worden en in deze volgorde.

Lees meer: Federalisme, het concept, en Federaties, de praktijk

Boekbespreking: ‘De ziekte van Europa’

Er zijn twee soorten politici: zij die boeken schrijven en zij die dat niet doen. Ik schat de laatsten op zo’n 95% van de politieke populatie. Van de schrijvende 5% doet ongeveer 4% zijn best. Slechts 1% is top. En Guy Verhofstadt staat bij die 1% bovenaan.

Lees meer: Boekbespreking: ‘De ziekte van Europa’

Strategie van de EU herijken: mission impossible

In 2015 gaf de Europese Raad aan Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, de opdracht het proces van strategisch denkwerk in de EU voort te zetten tot juni 2016. Zij maakte een evaluatie van de EU-strategie bekend. Nochtans kan het doel 'een gemeenschappelijke, uitgebreide en consequente EU-strategie' nooit bereikt worden in de huidige EU-28. Vanuit nationale belangen vertrekken zoals de intergouvernementele EU doet, betekent dat niemand zorg draagt voor een Europees gemeenschappelijk belang. Een Europese Federatie is wel geschikt om dat gemeenschappelijk belang te bepalen en bijgevolg een gemeenschappelijke strategie aan te nemen in deze mondialisering.

Lees meer: Strategie van de EU herijken: mission impossible

EU-Commissie: navigator op een zinkend schip

Zaken doen alsof er niets aan de hand is, is geen optie voor de EU-Commissie. Zij stelt ambitieuze plannen voor, maar die geraken niet of moeizaam goedgekeurd, zo ja amper uitgevoerd. Waarom? De EU kan geen Europees belang ‘as such’ definiëren. Wat is het probleem? De beslissingsmacht ligt bij de Europese Raad en de Ministerraden, beleidsinstellingen die niet Europees georganiseerd zijn. Deze zijn samengesteld uit nationale politici. Zij strijden voor hun respectief staatsbelang. Zo vernietigt de  EU zichzelf. Ontbinding wijst op een systeemfout. Hoe dit verval keren? Een ander schip bouwen: de EU vervangen door een Federatie van Europese burgers, gevestigd op een federale Grondwet.

Lees meer: EU-Commissie: navigator op een zinkend schip

Respons op opinietekst ‘Enkel diplomatie biedt soelaas’ (D. Criekemans)

In de conflicten rond Europa kan de stervende EU geen rol meer spelen. Waarom? Omdat de EU niet als een geheel federaal georganiseerd is, maar vanuit zijn lidstaten. Nu al met 28! Het bewijs: de EU slaagt er niet eens in de politieke problemen binnenshuis en bij de Europese buren te regelen: de spanningen in en tussen lidstaten, het verdeelde Cyprus, het bevoogde Bosnië, enz. Hoe deze Europese zwakheid oplossen? Onder het motto 'It is the system, stupid!', moeten Europese Parlementsleden eindelijk denken vanuit de Europese burgers, niet vanuit de lidstaten. Dan komen ze zo uit bij een Grondwet voor de Europese Federatie.

Lees meer: Respons op opinietekst ‘Enkel diplomatie biedt soelaas’ (D. Criekemans)

De ziekte van de politieke journalistiek

In Trouw van 15 oktober 2015 schreef Christoph Schmidt, Brussels correspondent van Trouw, een artikel over het nieuwste boek van Guy Verhofstadt (‘De ziekte van Europa’) onder de titel ‘Guy Verhofstadt zoekt paardemiddel voor doodziek Europa’. Behalve dat er een ‘n’ ontbreekt in het woord ‘paardemiddel’ mankeert er bij de auteur verder alles wat zou kunnen duiden op begripsmatige kennis over federalisering.

Lees meer: De ziekte van de politieke journalistiek

Uitgangspunten voor een Europese Federatie

Het Europese niveau zal democratisch functioneren, want belangrijke beslissingen zullen niet alleen worden genomen, ze zullen democratisch legitiem zijn. Geen effectief en correct bestuur van Europa zonder een democratische bestuursvorm. Federalisme is zulk systeem, dat van onderuit werkt, hetgeen controle en evenwicht in en tussen de verschillende machtscentra inhoudt. Federalisme staat voor het delen van gewaarborgde macht of soevereiniteit.

Lees meer: Uitgangspunten voor een Europese Federatie