Literatură

Alen, A., Beaufays, J. & d’ Alcantara, G., Federalisme: staatkundig, politiek en economisch, Maklu, 1994.

Althusius, Johannes, Politica methodice digesta, atque exemplis sacris et profanis illustrata (= De politiek methodisch ontleed en verluchtigd met bijbelse en wereldse voorbeelden), 1603. Zie voor een Engelse vertaling: http://www.constitution.org/alth/alth.htm.

Ankersmit, Frank, De representatieve democratie is een electieve aristocratie, Afscheidsrede Universiteit van Groningen, april 2010.

Ankersmit, Frank, De Verenigde Staten van Europa in: De Verenigde Staten van Europa, Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2012, Boom 2012.

Ankersmit, F. & Klinkers, L.E.M., De Reformatie van de Staat, parlement en regering, Deelstudie bij het Eindrapport van de Nationale Conventie, Hart voor de publieke zaak, september 2006.

Aubert, J.-F., Müller J. P. & Thürer D. (eds.), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse, Schulthess Juristische Medien, 2001.

Barroso, José Manuel, State of the Union 2012, Brussel 2012.

Baudet, Thierry, De aanval op de natiestaat, Bert Bakker, 2012.

Berden, Koen en Marcel Canoy, EU kikkert op van vrijhandel met de VS, in: NRC Handelsblad 16 maart 2013.

Berg, Caspar van, ‘Transforming Europe. The reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance’, Leiden University Press 2011.

Bittner, Jochen, So nicht Europa! Die drei grossen Fehler der EU, DTV, 2010.

Blindenbacher, R. & Ostien, A. (eds.), Dialogues on constitutional Origins, Structure and Change in federal Countries, Booklet Series, volume 1, MacGill-Queen’s University Press, 2005.

Blindenbacher, R. & Ostien, A. (eds.), Dialogues on Distribution of Powers and Responsibilities in federal Countries, Booklet Series, volume 2, MacGill-Queen’s University Press, 2005.

Bóka, Éva, Rethinking the role of the federalist ideas in the construction of Europe, source http://eva-boka.wikidot.com/local--files/start/RethinkingTheRole.pdf.

Bregman, Rutger, Met de kennis van toen. Actuele problemen in het licht van de geschiedenis, De Bezige Bij, 2012.

Brill, Paul, 1600 Pennsylvania Avenue, Balans, 2012.

Burgess, Michael, Federalism and Federation in Western Europe, Croom Helm, 1986.

Cauwelaert, Rik van, De Notionele Unie, editoriaal in: weekblad Knack, 1 augustus 2012.

Cohn-Bendit, D. & Verhofstadt G., Voor Europa, De Bezige Bij, 2012.

Collignon, Stefan, The European Republic. Reflections on the Political Economy of a Future Constitution, The Federal Trust/Bertelsmann Foundation, 2003.

Constitution fédérale de la Confédération suisse, 11 maart 2012

Constitution for the Federation of Earth, www.wcpa.biz/english/constitution/about_earth_constitution.htm

Crozier, M. & Friedberg, E., L'acteur et le Système, Editions du Seuil, 1977.

Darwin, John, After Tamerlane, The Rise & Fall of Global Empires, 1400-2000, Penguin, 2008.

De Nederlandse Bank, Jaarverslag 2012.

Delva, T., Ryckbost, I., Sterckx, D., Van Bossuyt, A. & Vermeersch, A., Zo werkt Europa na Lissabon, UGA & Die Keure, 2010.

Deschouwer, Kris, De consequenties van “multi level governance”, in: Res Publica, 2001.

Devore, Chuck, The Texas Model: Prosperity in the Lone Star and Lessons for America, Texas Public Policy Foundation 2012.

Draft Treaty Establishing the European Union, Official Journal of the European Communities, No. C 77/33, 14 February 1984.

Duff, Andrew, On Governing Europe, Policy Network and ALDE, 2012.

Elazar, Daniel J., Exploring Federalism, Ed. University of Alabama, 1987.

European Union Institute for Security Studies ((EUISS), ‘Citizens in an Interconnected and Polycentric World’,‘Global Trends 2030’, European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), april 2012.

Falter, Rolf, België- een geschiedenis zonder land, De Bezige Bij, 2012.

Friedrich, Carl, Trends of Federalism in Theory and Practice, Praeger, 1968.

Giddens, Anthony, Europe in the Global Age, Polity Press, 2007.

Gilhuis, Pieter, Het Referendum - een rechtsvergelijkende studie, Samsom Uitgeverij, 1981.

Glucksmann, André, Europa weet niet meer waarom het bestaat, in: Knack, 20 augustus 2012.

Griffiths, Ann L. (ed.), Handbook of federal Countries, Forum of Federations, McGill-Queen’s University Press, 2002.

Habermas, Jürgen, Zur Verfassung Europas - ein Essay, Suhrkamp Verlag Berlin, 2011.

Hamilton A., Jay J. & Madison J., The Federalist Papers, New American Library, 1789.

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Hertenstein Program, September 1946.

Hesse, J. & Wright, V., Federalizing Europe? The Costs, Benefits and Preconditions of Federal Political Systems, Oxford University Press Inc., 1996.

Hugo, Ludolph, De statu regorum Germania, 1661.

Janse de Jonge, Eric, Amerikaans Staatsrecht, Wolf Legal Publishers, 2012.

Kaplan, Robert, Moesson, De Indische Oceaan en de toekomstige wereldmachten, Het Spectrum, 2011.

Kaplan, Robert D., De wraak van de Geografie, Wat de wereldkaart ons voorspelt over komende conflicten en het gevecht tegen het onvermijdelijke, Het Spectrum, 2012.

Kavalski, E. & Zolkos, M. (ed.), Defunct Federalisms, Critical Perspectives on Federal Failure, Serie Federalism Studies, Ashgate, 2008

Kennedy, James, Grootmacht drijft lui op de stroom, in: NRC Handelsblad, 3 november 2012.

Kennes, W. & Rochtus, D. , Samenwerking binnen de Lage Landen: een pleidooi, in: Internationale Spectator, Mei 2011, Jaargang 65, nr. 5, p. 264 e.v.

Ketcham, Ralph, The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Convention Debates, Signet Classic, 2003.

Kiljunen, Kimmo, The European Constitution in the Making, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2004.

King, Preston, Federalism and Federation, Cass Ilford, 1999.

Kissinger, Henry, Diplomacy, Simon & Schuster Paperbacks, 1994.

Klijn, Hugo, We the Peoples. Europa en de Amerikaanse Constitutie. Paper op persoonlijke titel n.a.v. een verblijf aan Harvard University in het kader van een opleiding Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag, november 2012.

Klinkers, Leo, Beleid begint bij de samenleving. Een zoektocht naar de menselijke maat, Lemma, 2002.

Klinkers, Leo, Parlement en regering, rijp voor een nieuwe politieke levenscyclus?, Deelstudie bij het Eindrapport van de Nationale Conventie, Hart voor de publieke zaak, september 2006.

Kromhout, Bas, Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten, in: Historisch Nieuwsblad, november 2012, nr. 41.

Levine, Robert, A., What the EU Needs Is a Copy of ‘The Federalist Papers’, New York Times, 9 januari 1999.

Lochem, Peter, van, 'Rechtsrelativering. Een verkenning op het terrein van het overheidshandelen'. Boom 2013.

Logevall, Fredrik, Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam, Random House 2012.

Luykx, Theo, Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het Congres van Wenen, Elsevier Sequoia, 1971.

Mak, Geert, Reizen zonder John, De Bezige Bij, 2012.

Marquand, David, The End of the West. The Once and Future Europe, Princeton University Press, 2011.

Miert, Karel van, …………………………………………………, in: Knack, 3 mei 2007.

Meerssche, Paul Van der, Van Jalta tot Malta – politieke geschiedenis van Europa, Standaard, 1990.

Middelaar, Luuk van, De passage naar Europa - Geschiedenis van een begin, Historische Uitgeverij, 2009

Mist over het Kanaal – Britten en Europa, in: krant De Standaard, 10-15 december 1999

Nationale Conventie, Hart voor de publieke zaak, Eindrapport, september 2006.

Owen, David, An effective Common Foreign and Security Policy (CFSP) for the future, in: How can Europe prevent conflicts?, Philip Morris Institute for Public Policy Research, 1997.

Peeters, Yvo, De hoofdstedelijke functie in federale Staten, De Nederlanden, 1983.

Pot, prof. Mr. C.W. van der, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, bewerkt door Mr. A.M. Donner, Tjeenk Willink 1977.

Schuman, Robert, Schumanplan, mei 1950.

Siedentop, Larry, Democracy in Europe, Penguin Books, 2000.

Siedentop, Larry, Er is geen eenheid in Europa, in: Knack, 4 januari 2006.

Siedentop, Larry, Europa stuit op nationale grenzen, in: Knack, 21 december 2011.

Spinelli, Altiero en Ernesto Rossi, Manifest van Ventotene, www.altierospinelli.org/manifesto/manifesto_it.html.

Staufer, T., Töpperwien N. & Thalmann-Torres U., Switzerland – Swiss Confederation, Handbook of Federal Countries, 2005, Forum of Federations, www.forumfed.org.

Tombeur, Herbert, De Europese Unie tussen instrumenten en symbolen, in: Internationale Spectator, Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, september 2002.

Tombeur, Herbert, Federalisme, federaties en Europese Unie, in: Internationale Spectator, Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, september 2004.

Union of European Federalists, Timeline European Federalization, www.federalists.eu/timeline/.

Valaskakis, Kimon, Long-term Trends in global Governance: from Westphalia to Seattle, in: Governance of the 21st Century, Future Studies, OESO, 2001.

Velthoven, Paul van, Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte, Aspekt, 2012.

Verhagen, Frans, Alle Presidenten. Van George Washington tot Barack Obama, Historisch Nieuwsblad, 2012.

Verhofstadt, Guy, De Verenigde Staten van Europa, Houtekiet, 2005.

Verhofstadt, Guy, e.a., Eigenlijk bent u een Europeaan, Uitgeverij Van Praag, 2007.

Verhofstadt, Guy, Een New Age of Empires, de Bezige Bij, 2009.

Verhofstadt, Guy, Mandeville Lezing 2009, De Verenigde Staten van Europa, 15de Mandeville Lezing, Erasmus Universiteit, 2009.

Verhofstadt, Guy, De weg uit de crisis, De Bezige Bij, 2009.

Verdrag van Westfalen, inclusief het Verdrag van Münster en het Verdrag van Osnabrück, allemaal 1648.

Voermans, Wim, Van Europa voor de burger naar Europa door de burger, in: De Verenigde Staten van Europa, Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2012, Boom 2012.

Werts, Jan, Onstuitbare opmars van de Europese Raad verdient correctie, in: Internationale Spectator, Instituut Clingendael, februari 2009.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn